Αμερικανική λογοτεχνία-Αφροαμερικανοί συγγραφείς

Συνεχίζεται από: Black American literature forum
1967-1976
0028-2480
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/negramerliteforu
Συνεχίζει το: Negro American literature forum. Συνεχίζεται από: African American review
1976-1991
0148-6179
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/blacamerliteforu
Συνεχίζει το: Black American literature forum
1992- (3 years)
1062-4783
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afriamerrevi