Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1651-3215
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Χωρίστηκε σε: Geografiska annaler. Series A, Physical geography; Geografiska annaler. Series B, Human geography
1919-1964
Διεύθυνση διαδικτύου