Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0161-8202
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1973- (1 year)
Διεύθυνση διαδικτύου