Αρχαιολογία

Συνεχίζει το: American journal of archaeology and of the history of the fine arts, The
1897- (3 years)
0002-9114
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjarch
1969- (7 years)
0043-8243
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/worldarchaeology
1974- (7 years)
0093-4690
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jfielarch
Συνεχίζεται από: American journal of archaeology
1885-1896
1540-5079
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjarchhistfin