Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0363-6917
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Journal of Asian studies, The
1941-1956
Διεύθυνση διαδικτύου