Ασία. Ανατολική-Κοινωνικές συνθήκες

Συνεχίζεται από: Journal of Asian studies, The
1941-1956
0363-6917
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/fareastquar
Συνεχίζει το: Memorandum. Institute of Pacific Relations. American Council. Συνεχίζεται από: Asian survey
1935-1961
0362-8949
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/fareasternsurvey