Ασία-Πολιτική και διακυβέρνηση

Συνεχίζει το: Far Eastern survey
1961- (3 years)
0004-4687
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/asiansurvey