Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-1899
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1904- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου