Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0738-2189
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Journal of the North American Benthological Society.
1982-1985
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1077-8306
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Transactions of the American Microscopical Society.
1995- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0887-3593
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Freshwater invertebrate biology. Συνεχίζεται από: Freshwater science.
1986-2011
Διεύθυνση διαδικτύου