Αστροναυτική

2010-2013
0731-5090
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://arc.aiaa.org/loi/jgcd