Ασφάλεια. Διεθνής

1947-(3 years)
0020-8183
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteorga
1976- (5 years)
0162-2889
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intesecu