Αφρική-Μελέτη και διδασκαλία-Καναδάς

Συνεχίζεται από: Canadian journal of African studies = Revue Canadienne des etudes Africaines
1963-1966
0525-1370
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bullafristudcana
Συνεχίζει το: Bulletin of African studies in Canada = Bulletin des etudes Africaines au Canada
1967- (7 years)
0008-3968
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/canajafristudrev