Αφροαμερικανοί-Κοινωνικές συνθήκες

Συνεχίζει το: Journal of Negro history, The
2002- (3 years)
1548-1867
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jafriamerhist
Συνεχίζεται από: Journal of African American history
1916-2001
0022-2992
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jnegrohistory