Αφροαμερικανοί-Πνευματικές δραστηριότητες

Συνεχίζει το: Black American literature forum
1992- (3 years)
1062-4783
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afriamerrevi
Συνεχίζει το: Negro American literature forum. Συνεχίζεται από: African American review
1976-1991
0148-6179
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/blacamerliteforu
Συνεχίζεται από: Black American literature forum
1967-1976
0028-2480
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/negramerliteforu
Συνεχίζεται από: Phylon quarterly, The
1940-1956
0885-6818
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/phylon19401956
Συνεχίζει το: Phylon quarterly, The
1960-
0031-8906
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/phylon1960
Συνεχίζει το: Phylon (1940). Συνεχίζεται από: Phylon (1960)
1957-1959
0885-6826
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/phylonquarterly