Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1466-822X
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Global ecology and biogeography letters.
1999- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0960-7447
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Global ecology and biogeography.
1991-1998
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0305-0270
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1974- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου