Βιολογία

Από: Bock, Gregory, Goode, Jamie – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Allaby, Michael. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Allaby, Michael. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Watson, James D. – Εκδότης: Cold Spring Harbor Laboratory Press – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Berrar, Daniel P.; Dubitzky, Werner; Granzow, Martin – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Holland, John H. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1992
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Parker, James N.; Parker, Philip M. – Εκδότης: Icon Group International, Inc – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Tsai, C. Stan. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Masters, J. R. W. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Avital, Eytan.Jablonka, Eva. – Εκδότης: Cambridge University Press – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
1970-2002
0066-4162
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annureviecolsyst
Συνεχίζει το: Annual review of ecology and systematics
2003- (5 years)
1543-592x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annureviecolevol
Από: Ruffolo, Robert R.; Walsh, Frank. – Εκδότης: CRC Press – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Studzinski, George P. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Langton, Christopher G. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Wesson, Robert G. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1993
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Matthews, Harry Roy.Freedland, Richard A.; Miesfeld, Roger L. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Ueno, Shoogo. – Εκδότης: Plenum Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Celenza, Gaetano Joseph. – Εκδότης: Technomic Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
2005-2013
1744-9561
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/by/year