Βιολογία-Πληροφορική

2005-2013
1066-5277
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://online.liebertpub.com/loi/CMB