Βοτανική

Συνεχίζει το: Bulletin of the Gray Memorial Botanical Chapter of the Agassiz Association, The. Συνεχίζεται από: Plant world, The
1893-1901
2470-5985
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/asagraybull
Συνεχίζεται από: Asa Grey Bulletin, The
1893
2470-5977
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bullgraymemobota
1981-2009
0107-055x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1990-2013
0032-0919
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://botany.org/PlantScienceBulletin/issues.php#59
Συνεχίζει το: Asa Grey Bulletin, The. Συνεχίζεται από: Ecology
1898-1919
0096-8307
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/plantworld