Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2470-5985
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Bulletin of the Gray Memorial Botanical Chapter of the Agassiz Association, The. Συνεχίζεται από: Plant world, The
1893-1901
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
2470-5977
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Asa Grey Bulletin, The
1893
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0107-055x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1981-2009
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0032-0919
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1990-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0096-8307
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Asa Grey Bulletin, The. Συνεχίζεται από: Ecology
1898-1919
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0084-5906
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1965- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0735-8332
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1975- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου