Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0366-5232
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1940-
Διεύθυνση διαδικτύου