Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0007-2745
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1898- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0105-0761
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1971- (4 years)
Διεύθυνση διαδικτύου