Γεννήσεις. Έλεγχος των-Αφρική

Συνεχίζεται από: International family planning perspectives and digest
1975-1977
0362-4056
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intefamiplandige
Συνεχίζει το: International family planning perspectives and digest. Συνεχίζεται από: International perspectives on sexual and reproductive health
1979- (2 years)
0190-3187
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intefamiplanper2
Συνεχίζει το: International family planning digest. Συνεχίζεται από: International family planning perspectives
1978
0162-2749
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intefamiplanpers