Γεωγραφία

Από: Pacione, Michael. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Συνεχίζει το: Journal of the American Geographical Society of New York. Συνεχίζεται από: Geographical review
1901-1915
0190-5929
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bullamergeogsoci
Χωρίστηκε σε: Geografiska annaler. Series A, Physical geography; Geografiska annaler. Series B, Human geography
1919-1964
1651-3215
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/geoganna
Συνεχίζει εν μέρει το: Geografiska annaler
1965- (5 years)
0435-3676
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/geogannaseriphys
Συνεχίζει το: Proceedings of the Royal Geographical Society and monthly record of geography
1893- (5 years)
0016-7398
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/geographicalj
Συνεχίζει το: Bulletin of the American Geographical Society
1916- (5 years)
0016-7428
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/geogrevi
Συνεχίζεται από: Journal of the American Geographical Society of New York
1859-1870
1536-0393
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jamergeogstatsoc
Συνεχίζει το: Journal of the American Geographical and Statistical Society. Συνεχίζεται από: Bulletin of the American Geographical Society
1872-1900
1536-0407
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jamergeogsocinew
1831-1880
0266-6235
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jroyageogsocilon
Συνεχίζει το: Recent geographical literature, maps and photographs
1951-1980
0028-5110
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/newgeoglitemaps
Συνεχίζει το: Proceedings of the Royal Geographical Society of London. Απορρόφησε το: Journal of the Royal Geographical Society of London. Συνεχίζεται από: Geographical journal
1879-1892
0266-626x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/procroyageogsoci
Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Geographical Society and monthly record of geography
1857-1877
1478-615x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/procroyageogsoc2
Συνεχίζει το: Supplement to the Geographical journal: recent geographical literature, maps and photographs added to the Society’s collections. Συνεχίζεται από: New geographical literature and maps
1935-1941
0952-2344
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/recegeoglitemaps
Συνεχίζεται από: Recent geographical literature, maps and photographs
1918-1935
0952-2336
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/suppgeogj
Συνεχίζει το: Transactions. Institute of British Geographers. Συνεχίζεται από: Transactions of the Institute of British Geographers
1946-1964
1478-4017
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/tranpapeinstbrit
Συνεχίζει το: Transactions and papers. Institute of British Geographers
1965- (5 years)
0020-2754
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/traninstbritgeog
Συνεχίζεται από: Transactions and papers. Institute of British Geographers
1935-1939
1478-4009
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/traninstbritgeo2
Από: Hall, Tim. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας