Γεωεπιστήμες

Από: Challinor, John.Wyatt, Antony. – Εκδότης: University of Wales – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Challinor, John.Wyatt, Antony. – Εκδότης: University of Wales – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Adachi, Kaichi.; Fukue, Masaharu. – Εκδότης: Balkema Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: National Academies Press – Έτος δημοσίευσης: 1992
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Blenkinsop, Tom G. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lovell, M. A.; Harvey, P. K. – Εκδότης: The Geological Society – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lawton, Rebecca.Lawton, Diana.; Panttaja, Susan. – Εκδότης: Stackpole Books – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Zhu, Chen.Anderson, G. M. – Εκδότης: Cambridge University Press – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Appleton, J. D. – Εκδότης: The Geological Society – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Bell, F. G. – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Christozov, Dimitar. – Εκδότης: Idea Group Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Woodhead, James A. – Εκδότης: Salem Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Best, Myron G. – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Παν. Πατρών
2005-2013
2169-8953
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Από: Frey, Martin – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Prichard, H. M. – Εκδότης: The Geological Society – Έτος δημοσίευσης: 1993
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Saunders, A. D.; Norry, M. J. – Εκδότης: The Geological Society – Έτος δημοσίευσης: 1989
NetLibrary – Παν. Πατρών