Γεωργία

Από: Altman, A. – Εκδότης: Marcel Dekker, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Gibbons, Edward F.; Durrant, Barbara Susan; Demarest, Jack – Εκδότης: State University of New York Press – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Shah, Mahendra M.Strong, Maurice F. – Εκδότης: World Bank – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας