Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0021-8901
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1964- (5 yeras)
Διεύθυνση διαδικτύου