Γλωσσολογία

Από: Mac Cormac, Earl R. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Zampolli, Antonio. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1994
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Flippo, Rona F. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Hornstein, Norbert. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1987
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Spears, Richard A. – Εκδότης: NTC Contemporary – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
2008-2012
1018-2101
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Από: Prier, Raymond Adolph. – Εκδότης: University Press of Florida – Έτος δημοσίευσης: 1989
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Berwick, Robert C. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Carver, Ronald P. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Guillemette, Pierre. – Εκδότης: Herald Press – Έτος δημοσίευσης: 1986
NetLibrary – Α.Π.Θ.