Γλώσσα και γλώσσες

Συνεχίζει το: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages. Συνεχίζεται από: Slavic and East European journal, The
1954-1956
2325-7695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/aatseeljournal
Συνεχίζει το: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavonic and East European Languages. Συνεχίζεται από: AATSEEL journal
1947-1953
2325-7709
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bamerteacslavic
Συνεχίζεται από: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages
1945-1946
2325-7717
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bamerteslavonic
Συνεχίζει το: Modern language notes
1962- (5 years)
0026-7910
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/mln
Συνεχίζεται από: MLN
1886-1961
0149-6611
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/modelangnote
Συνεχίζει το: AATSEEL journal
1957- (3 years)
0037-6752
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/slaveasteuroj