Γονιδιωματική

2004-2013
1424-8581
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.karger.com/Journal/Home/224037
1996-2013
0831-2796
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.nrcresearchpress.com/journal/gen