Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9780750315661 (ebook); 9780750315647 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Chiun-Yan Lin, Thi-Nga Do, Yao-Kung Huang, Ming-Fa Lin.
Έτος δημοσίευσης: 2017
Διεύθυνση διαδικτύου