Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0128-1283
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1988-
Διεύθυνση διαδικτύου