Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0004-2625
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Απορροφήθηκε από: Harvard papers in Botany. Έχει υποσύνολο ή συμπλήρωμα: Journal of the Arnold Arboretum. Supplementary series.
1919-1990
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2472-8659
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Είναι υποσύνολο ή συμπλήρωμα του: Journal of the Arnold Arboretum.
1991
Διεύθυνση διαδικτύου