Δίκαιο και νομοθεσία

1976- (5 years)
0362-9805
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/legistudquar