Δημογραφική έρευνα

1975- (2 years)
0098-7921
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/popudeverevi