Διαπροσωπικές σχέσεις

1973- (7 years)
0091-2131
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/ethos
Συνεχίζει το: Marriage and family living
1964- (5 years)
0022-2445
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jmarriagefamily
Συνεχίζεται από: Marriage and family living
1939-1940
1538-1420
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/living
Συνεχίζει το: Living. Συνεχίζεται από: Journal of marriage and family
1941-1963
0885-7059
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/marrfamilivi
Συνεχίζεται από: Social psychology
1937-1977
0038-0431
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/sociometry