Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9780750317566 (ebook); 9780750317542 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Robert Williams.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου