Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1400-0350
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1995- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου