Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

1947-(3 years)
0020-8183
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteorga