Διπλωματία

Συνεχίζει το: Journal of the Royal Institute of International Affairs. Συνεχίζεται από: International affairs review supplement
1931-1939
1473-8104
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteaffaroyains2
Συνεχίζει το: International affairs review supplement
1944- (5 years)
0020-5850
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteaffaroyainst
Συνεχίζει το: International affairs (1931). Συνεχίζεται από: International affairs (1944)
1940-1943
1473-8112
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteaffarevisupp