Εθνολογία

1974- (7 years)
0094-0496
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerethn
1986- (7 years)
0886-7356
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/cultanth
Συνεχίζει το: Yearbook of anthropology
1959- (5 years)
0011-3204
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/curranth
Συνεχίζεται από: Transactions of the Ethnological Society of London
1848-1856
1368-0358
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jethnsocilond184
Συνεχίζει το: Transactions of the Ethnological Society of London. Συγχωνεύτηκε με: Journal of anthropology, The, για να σχηματίσει: Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, The
1869-1870
1368-0374
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jethnsocilond186
1974-1984
0307-6776
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/rain
Συνεχίζει το: Journal of the Ethnological Society of London (1848). Συνεχίζεται από: Journal of the Ethnological Society of London (1869)
1861-1869
1368-0366
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/tranethnsocilond