Εθνολογία-Αμερική

1954-1999
0014-1801
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/ethnohistory