Εκπαίδευση

Από: Macdonald, Ranald; Wisdom, James. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Nelson, Cary.Watt, Stephen – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Rock, Marcia L.; Ellis, Edwin S. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Burgstahler, Sheryl. – Εκδότης: Idea Group Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Mesibov, Gary B.Howley, Marie. – Εκδότης: David Fulton Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Kember, David. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Burgess, Stephen.Darbyshire, Paul. – Εκδότης: Idea Group Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Wragg, E. C. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Wolfe, Pat. – Εκδότης: Assoc. for Supervision and Curriculum Development – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Edelfelt, Roy A.Reiman, Alan. – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 2004
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Edwards, Richard. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: McGilly, Kate. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1994
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Carver, Sharon M.; Klahr, David. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Dillenbourg, Pierre. – Εκδότης: Elsevier – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
2011-2013
0010-4086
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.journals.uchicago.edu/loi/cer
Από: Klein, Raymond M. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Newton, Lynn D.Newton, Douglas P. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Ware, Jean. – Εκδότης: David Fulton Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Casey, Jean Marie. – Εκδότης: Libraries Unlimited – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: McLaren, Peter. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας