Ελλάδα-Ιστορία

1937- (3 years)
1064-1173
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/hespsupp
1990-2013
0738-1727
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://muse.jhu.edu/journal/126