Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0735-0015
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2013-2015