Ενδοκρινολογία

1997-2013
0013-7227
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://press.endocrine.org/loi/endo
2000-2013
0018-5043
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1984-2013
0021-972x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://press.endocrine.org/loi/jcem