Επιδημιολογία

1990- (5 years)
1044-3983
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/epidemiology
Συνεχίζει το: Journal of epidemiology and community health (1978). Συνεχίζεται από: Journal of epidemiology and community health
1979
0142-467x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/epidcommheal
Συνεχίζει το: Journal of hygiene, The
1987- (5 years)
0950-2688
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/epidinfe
1985- (3 years)
0393-2990
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/eurojepid
Συνεχίζεται από: Infection control and hospital epidemiology
1980-1987
0195-9417
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/infectioncontrol
Συνεχίζει το: British journal of preventive and social medicine. Συνεχίζεται από: Epidemiology and community health
1978
0141-7681
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jepidcommh1978
1980-2013
0022-1899
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://jid.oxfordjournals.org/content/by/year