Επιστήμες της ζωής

Συνεχίζει εν μέρει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Containing papers of a biological character
1887-1895
0264-3839
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranroyasoc5
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Containing papers of a biological character
1934-1990
0962-8436
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranroyasoc2
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. B. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences
1896-1934
0264-3960
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranroyasoc7
Συνεχίζει εν μέρει το: Proceedings of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences
1905-1934
0950-1193
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/procroyasocilon4