Επιστήμη

Συνεχίζεται από: Philosophical transactions (1683)
1665-1677
0370-2316
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtran1665167
Συνεχίζει το: Philosophical transactions (1665). Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London
1683-1775
0260-7085
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtran1683177
Συνεχίζει το: Philosophical transactions (1683). Χωρίστηκε σε: Philosophical transactions of the Royal Society of London. A; Philosophical transactions of the Royal Society of London. B
1776-1886
0261-0523
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranroyasoc3
1976-2013
0027-8424
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.pnas.org/contents-by-date.0.shtml
Συνεχίζει το: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London. Χωρίστηκε σε: Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical and physical character; Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing papers of a biological character
1854-1904
0370-1662
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/procroyasocilon3
Απορροφηθήκε από: Science
1915-1957
0096-3771
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/sciemont
Συνεχίζεται από: American scientist
1913-1942
0096-977x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/sigmxiquar
The Lens: free, open and private innovation cartography
https://www.lens.org/

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης