Ευρώπη-Ιστορία. Νεότερη

1929- (2 years)
0022-2801
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jmodernhistory