Ηλεκτρονική

1999-2013
0018-9235
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://spectrum.ieee.org/magazine/archive
2002-2016
0218-1266
Πανεπιστήμιο Πάτρων