Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Από: Borchers, Jan. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Motoda, Hiroshi. – Εκδότης: IOS Press – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Easttom, Chuck. – Εκδότης: Wordware Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Intellect Books – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lajoie, Susanne P.Vivet, Martial. – Εκδότης: IOS Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Smith, Eric A. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Hundhausen, Richard. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: St. Laurent, Simon.Cerami, Ethan. – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Mohammadian, Masoud.Amin, Ruhul.; Yao, Xin – Εκδότης: Idea Group Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Engelbrecht, Andries P. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Brady, Michael; Berwick, Robert C.; Allen, James. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1983
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: G?rdenfors, Peter. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Me?a, Jesus. – Εκδότης: Digital Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Abbass, Hussein A.; Sarker, Ruhul A..; Newton, Charles S. – Εκδότης: Idea Group Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Becker, Shirley A. – Εκδότης: Idea Group Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Alexander, John.Hollis, Billy S. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Wands, Bruce. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Hein, James L. – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Adams, Jeanne C. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών